Voor onze reactie op de verschillende kritiekpunten, zie de rechter kolom, of drop down menu onder “Kritiek”

Toelichting

Na de presentatie van het rapport en de spreadsheet was er stevige kritiek vanuit PBL, SER en met name minister Wiebes in de kamer. We hebben de voornaamste kritiekpunten op een rij gezet en daarop puntsgewijs gereageerd.

Onder elk punt kan het publiek reageren, waardoor een open discussie ontstaat over de uitkomsten van rapport en spreadsheet. De reacties worden gemodereerd: we zijn alleen geïnteresseerd in inhoudelijke en opbouwende bijdragen aan het debat.

Zoals ook op de homepage van deze site vermeld is, valt Energietransitie.net onder verantwoordelijkheid van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid en reflecteert ook de tekst van deze antwoorden op de geuite kritiek niet noodzakelijkerwijs de mening van de auteurs van het rapport en de onderliggende KEA-spreadsheet. Ook de inbreng in de discussie is voor rekening van de schrijvers persoonlijk.

Doel

Het rapport en de spreadsheet zijn bedoeld als kritische, transparante en ongekleurde evaluatie van de kosten van het Energieakkoord, om ervoor te zorgen dat voorkomen kan worden dat dezelfde fouten bij het afsluiten van het Klimaatakkoord weer gemaakt worden.

Met het rapport en de spreadsheet worden een flink aantal thema’s geagendeerd die daarbij aandacht behoeven.

Transparantie

Er is door de makers van de spreadsheet en de auteurs van het rapport geprobeerd om zo realistisch mogelijke aannames te doen en daarbij altijd de bronnen te vermelden.

Maar de expertise van de auteurs is beperkt, zeker in vergelijking met grote instituten. Daarom hebben we bij het rapport ook de volledige onderliggende spreadsheet gepubliceerd met daarin meer dan 60 aannames die de gebruiker kan aanpassen aan zijn inzichten. We hopen dan ook dat deze instituten dit zullen doen en hun aangepaste versie aan ons zullen opsturen, zodat we die op deze site kunnen publiceren.

Deze reactie op de kritiek moet dus niet gezien worden als het verdedigen van de uitkomst van de berekeningen, maar als een poging om samen achter de werkelijke kosten van het Energieakkoord te komen.

We willen ook graag de dialoog voortzetten met het PBL, zoals die bij de presentatie van het rapport al op gang kwam met de aanwezige PBL-vertegenwoordiger.

Aangezien de gebruikte spreadsheet al twee jaar oud is, zal een nieuwe versie sowieso veel dichter bij de werkelijkheid kunnen komen. Als voortschrijdend inzicht tot andere getallen of berekeningen leidt, is dat alleen maar nuttig.

Oproep

Wij willen graag de discussie over het rapport blijven volgen en op deze site weergeven. Wanneer u kritiek tegenkomt op het rapport of de spreadsheet die hier nog niet behandeld wordt, stellen we het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via info@energietransitie.net.


Dialoog met PBL en NVDE
(Toevoeging op 11 maart 2019)

Na twee weken communicatie met PBL en NVDE denken we de meeste belangrijke verschillen van mening wel in kaart gebracht te hebben. Daarvan is een overzicht gegeven in punt 9: De reacties van PBL en NVDE .

Wij concluderen dat er geen aanleiding is om het eindbedrag van 107 miljard euro bij te stellen, en achten de felle kritiek die bij uitkomen van het rapport is geuit dan ook niet terecht.