Energietransitie.net

De site van het rapport: “De kosten van het Energieakkoord”

Deze website is ontstaan naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport “De kosten van het energieakkoord” door Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid.
Dat rapport is een analyse van de berekeningen van de ingenieursbureaus BreedofBuilds en PDC, samengevat in deze KEA-spreadsheet. (KEA staat voor Kosten EnergieAkkoord).

De site biedt een platform voor discussie naar aanleiding van deze publicaties en biedt ruimte voor aanvullende publicaties en algemene informatie over de energietransitie.

Hier vindt u de videoregistratie van de dag.

Energietransitie.net valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid en reflecteert dus niet noodzakelijkerwijs de mening van de auteurs van het rapport Kosten van het Energieakkoord, en de onderliggende KEA-spreadsheet.

Hieronder ziet u foto’s van de presentatie van het rapport op 13 februari 2019 in de grote zaal van het KIVI in Den Haag. De presentaties komen via deze site beschikbaar op video.

Welkomstwoord door Toon Buddingh van KIVI afdeling Techniek, Maatschappij en Economie (TME), de gastheer van de middag
Toelichting bij het gebruik van de spreadsheet door Hans Keuken van Process Design Senter (PDC)
De invloed van de koopkrachtdaling door het energieakkoord op het MKB, door Hans Biesheuvel van NLO
Overhandiging van het eerste exemplaar van het rapport aan Frits Bolkestein door Theo Wolters, voorzitter van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, de initiatiefnemer voor de spreadsheet en het rapport
De auteurs van het rapport: Marcel Crok, Theo Wolters, Stijn Santen en Hans Keuken (niet op de foto Evert van der Pol)