Forum Kosten Energieakkoord

Het rapport “De kosten van het energieakkoord” en de onderliggende KEA-spreadsheet bevatten veel data en argumenten die je niet vaak in de media vindt. Dat vraagt om een discussieforum!

De spreadsheet is gemaakt door het duurzame energie-ingenieursbureau BreedofBuilds (BoB), in samenwerking met het in energie en procestechnologie gespecialiseerde ingenieursbureau Process Design Center (PDC). Er is gestreefd naar neutraliteit en feitelijkheid: de sheet is geheel gebaseerd op overheidsstukken, en waar nodig zijn aannames gedaan. Die kan de gebruiker van de sheet desgewenst naar eigen inzicht aanpassen in het werkblad “Uitgangspunten”. Een volgens de makers onaannemelijke keuze wordt geaccepteerd, maar dan kleurt het betreffende vak wel rood.

Het rapport is gebaseerd op de spreadsheet, maar bevat veel analyses, interpretaties en extrapolaties. Want de bedoeling is om lering te trekken uit de gang van zaken rond het energieakkoord bij het afsluiten van het Klimaatakkoord dat op dit moment ter discussie staat, met name vanwege het kostenaspect. Het rapport is daarmee subjectiever dan de KEA-spreadsheet. Maar over beide is discussie mogelijk!

In onderstaand forum bieden we ruimte aan inhoudelijke discussie over de spreadsheet en het rapport.
De discussie wordt gemodereerd, en anonieme reacties zijn niet welkom.

0 0 stemmen
Artikel waardering