De netkosten zijn niet goed onderbouwd

Kritiek:

http://www.nvde.nl/nvdeblogs/3205/
De grootste kostenpost zijn de kosten van netten en e-systeemkosten. Maar de onderbouwing daarvan is een zeer beperkte analyse uit een jubileumboek van een organisatie van energiedeskundigen, geen uitgebreide wetenschappelijke studie.

Reactie:

Er was tijdens het opstellen van de spreadsheet inderdaad weinig uit overheidsstukken af te leiden over de kosten van de netverzwaring. Maar de aangenomen bedragen lijken zeer gematigd, zeker nu op grote schaal overgeschakeld moet gaan worden op warmtepompen, wat in 2017 nog niet bekend was. Dit zou ruwweg een verdubbeling van het bestaande net vergen, staat in (een voetnoot in) het rapport.

Ook blijken zonneparken in sommige regio’s al tot problemen met het huidige net te leiden. [1]

Conclusie:

De kans is groot dat de netkosten tot 2038 sterk zullen afwijken van het bedrag in de spreadsheet, maar wij verwachten eerder veel hogere dan veel lagere bedragen.

[1] https://nos.nl/artikel/2227659-waarschuwing-geen-nieuwe-zonneparken-het-net-kan-het-niet-aan.html

0 0 stemmen
Artikel waardering