Rapport “Kosten van het Energieakkoord”

Papieren versie: €15 overmaken met vermelding van uw huisadres en “Kosten Energiakkoord” op:
Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid;  NL04INGB0005526038

Rapport “Kosten van het energieakkoord”
Spreadsheet “Kosten van het energieakkoord”
Dankwoord van Frits Bolkestein
De uitnodiging voor de presentatie op 13 februari
Het persbericht