Monthly Data of German electricity production

For monthly data of the German electricity system since 2017: see below the text.
All data are free for use, provided you mention the source:
Data from Entso-e, presented by Rolf Shuster, on energietransitie.net

Cijfers over de Duitse elektriciteitsopwekking

Op deze pagina worden de links naar grafieken over het Duitse elektriciteitsnet gegeven,  zoals opgesteld door Rolf Schuster aan de hand van de Entso-e data.
Gebruik van de data en afbeeldingen is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits onder vermelding van de bron:
Data van Entso-e, gepresenteerd door Rolf Schuster, op -energietransitie.net

Duitsland ligt enige jaren voor op Nederland, dus zijn de cijfers interessant: het is ons voorland. Daarbij vallen een paar dingen op:

Export van duurzame energie
Duitsland had in 2018 met 218 TWh op de 543 TWh een aandeel duurzame elektriciteitsopwekking van ca 40%.
Maar het had ook een export van 68 TWh, en uit de grafieken blijkt dat de export bijna geheel samenvalt met de productie van veel duurzame energie. Bij veel wind en zon schoot de prijs op de spotmarkt af en toe al onder nul, ondanks de export. Dus blijkt deze 40% niet goed in te passen. Als de export van het duurzame aandeel afgetrokken wordt, blijft nog 28% duurzame energie over.

Nu is het windregime ruwweg gelijk in heel Noord-Europa: om de windarme periodes te compenseren moet je al gauw 1500 km verder weg zijn.

De windopbrengst in 15 Europese landen loopt gelijk op en af

Het ligt dus voor de hand dat er grote problemen ontstaan met de marktprijs van wind- en zonne-energie wanneer de omringende landen zelf ook een groot windaandeel hebben, en export geen optie meer is:

.

.

Het ziet er dus naar uit dat binnen enige jaren zowel de overproductie als de te lage marktprijs een groot probleem gaan worden voor de exploitatie van de windparken.

Vooruitblik naar 100% duurzaam
Uit oogpunt van netbeheer voor in de toekomst zijn ook de “3x grafieken” interessant, in recente data vervangen door de voorgenomen plaatsing van wind en zon in de plannen van klimaatminister Habeck (ook ongeveer een factor 3).

Die geven aan hoe de duurzame productie zou zijn geweest bij een driemaal zo grote capaciteit aan zon- en windparken. Dit is een betrouwbare voorspelling voor een toekomstige situatie waarin we naar een 100% aandeel duurzame energie willen. Daaruit blijkt dat er enorme hoeveelheden energie zullen moeten worden opgeslagen om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te garanderen. In onderstaand plaatje zou tussen 18 en 26 januari 2019 ongeveer 6 miljoen MWh moeten worden opgewekt uit opslag. Dat vraagt 400 miljoen Tesla Powerwalls van €7.500, samen €3.000 miljard.

Opbrengst van 3x januari 2019 capaciteit

Monthly Data of German electricity production

All data are free for use, provided you mention the source:
Data from Entso-e, presented by Rolf Shuster, on energietransitie.net

For the docx version of the data with separate images: please send a request to info@mwenb.nl