De kosten kunnen lager uitvallen

Kritiek:

http://www.nvde.nl/nvdeblogs/3205/
Kostenverlagingen voor opties als zon, wind op land en geothermie lijken niet te zijn meegenomen, of er zijn relatief conservatieve (gewogen) gemiddelden aangenomen.
Ontwikkelingen in de elektriciteits- en gasprijs (die momenteel stijgen) zijn geen onderdeel van de analyse.

Reactie:

Dat klopt in grote lijnen: de spreadsheet is in 2017 “bevroren” en de nieuwste ontwikkelingen zijn er niet in meegenomen. Zoals bij de presentatie van het rapport ook gezegd is, kunnen de kosten om vele redenen veel hoger of lager uitvallen dan wij in 2017 berekenden.

In het rapport is overigens wel een 2018 update opgenomen waarin gesteld wordt dat het totaal 2,7 miljard lager uitkomt wanneer de laatste drie wind op zee aanbestedingen subsidievrij zouden worden aanbesteed, in plaats van de 2,2 cent per kWh die in de spreadsheet daarvoor is aangenomen.

De stijgende elektriciteitsprijs is niet zo gemakkelijk te verrekenen: die is vooral hoog wanneer er weinig wind en zon is. Het is niet te voorspellen welk correctiebedrag ECN jaarlijks zal vaststellen voor het berekenen van de subsidies: als ze die op de gemiddelde stroomprijs afstemmen, zal dat voor de exploitanten ernstige gevolgen hebben.

Ook andere ontwikkelingen maken onzeker of de kosten wel zo sterk zullen dalen: in 2018 leek de aanbesteding van wind op land achter te blijven en die voor PV sterk toe te nemen. Dat is kostenverhogend.

Tot slot zijn in de spreadsheet ook een aantal maatregelen opgenomen waarvoor geen kosten gevonden konden worden. Hopelijk kan het PBL die inmiddels wel berekenen en in de spreadsheet opnemen. Wat tot nog een toename zou leiden

Conclusie:

De uitkomst van de spreadsheet is een momentopname uit 2017: inmiddels kan ongetwijfeld een betere berekening gemaakt worden. Die kan dus inderdaad lager of hoger uitvallen.

 

0 0 stemmen
Artikel waardering